Økonomiske konsekvenser af indsatser på socialområdet

Sociale indsatser hjælper udsatte grupper i samfundet. Med den nye socialøkonomiske investeringsmodel kan kommuner og andre interesserede beregne de økonomiske konsekvenser af de sociale indsatser. Det kan hjælpe beslutningstagere, når de skal prioritere sociale tiltag.

Incentive er kommet på rammekontrakten for Jernbanedirektoratet

Vi har fået den glædelige nyhed, at vi er kommet på rammekontrakten for Jernbanedirektoratet i Norge.

Enklere priser i den kollektive trafik på Sjælland

I januar 2017 blev der gennemført en stor reform af priser og billetter i den offentlige transport. Reformen gav enklere og mere logiske priser.

Milliardinvesteringer ved kommende letbane

Den nye letbane i hovedstadsområdet giver ejendomsinvesteringer, nye arbejdspladser og nye borgere. Incentive har lavet beregninger på dette.

Øget regulering af emissioner fra skibe i Nordsøen

I samarbejde med Litehauz har Incentive udarbejdet en rapport, som viser, at det samfundsøkonomisk giver mening at øge reguleringen af emissioner fra skibe i Nordsøen.

Brug for market access support?

Incentive kan hjælpe med at gennemføre sundhedsøkonomiske analyser, som kan understøtte market acces af nye lægemidler.

Fem nye kolleger

I august måned har vi budt velkommen til intet mindre end fem nye kolleger — én konsulent, tre juniorkonsulenter og en piccoline.

Incentives bog ‘Ny Prissætning’ er landet

Bogen ’Ny Prissætning’ er nu tilgængelig i boghandlen og online.

TERESA 4.0 er offentliggjort

Regnearksværktøjet til samfundsøkonomiske vurderinger, TERESA, er blevet opdateret og er nu offentliggjort.

Befolkningens holdninger og handlinger i forhold til personer med handicap

Incentive har undersøgt danskernes holdninger og handlinger over for personer med handicap. Undersøgelsen er mundet ud i en rapport, som viser, at danskerne tvivler på handicappedes jobevne, men også, at det er muligt at flytte denne holdning og mindske fordomme.