Market access og sundhedsøkonomi

Market access-landskab og -strategi, real-world evidence og registeranalyser, sundhedsøkonomisk modellering, HTA- og tilskudsansøgninger, litteraturstudier, surveys og patient-reported outcomes.

Transport og infrastruktur

Omkostningsanalyser, business cases, takster og priser, investeringsanalyser, prognoser, prissætning, kollektiv transport, regulering og markedsanalyser.

Klima og energi

Analyser af klimaaftryk og -tiltag, ny regulering, samfundsøkonomi, cost-effectiveness, business cases, investeringsanalyser, klimaplaner, effektiviseringspotentialer, skatter og afgifter.

Samfundsøkonomi

Cost-benefit, cost-effectiveness, intern rente, nutidsværdi, skatteforvridning, effekter for statskassen, afgifter og skatter.

Prissætning

Pricing excellence, værdibaseret prissætning, prissætning af nye produkter, design af nye prismodeller, optimering af rabatter og rabatpolitik, og prisregulering.

Konkurrence og erstatning

Økonomiske erstatningsopgørelser, fusioner, statsstøtte, dominerende stilling og immaterielle rettigheder.

BI & Analytics

Analytics, BI, data, what if?, Python, Power BI, kortlægning, diagnose, prognose, anbefaling, forecast og værktøjer.

LinkedInFacebookTwitter