Sundhedsøkonomi

Assistance til dialog med Medicinrådet, budget impact- og cost-effectiveness-modeller, registerstudier, surveys og patient-reported outcomes (PRO).

Transportøkonomi

Omkostningsanalyser, business cases, investeringsanalyser, prissætning, takster, big data, kollektiv transport, regulering, markedsanalyser.

Energi- og klimaøkonomi

Samfundsøkonomi, cost-effectiveness, business cases, investeringsplaner, klimaplaner, effektiviseringspotentialer, regulering, skatter og afgifter, fremskrivninger og scenarier.

Samfundsøkonomi

Cost-benefit, cost-effectiveness, intern rente, nutidsværdi, skatteforvridning, effekter for statskassen, afgifter, skatter.

Prissætning

Pricing excellence, værdibaseret prissætning, prissætning af nye produkter, design af nye prismodeller, optimering af rabatter og rabatpolitik, prisregulering.

Konkurrence og erstatning

Økonomiske erstatningsopgørelser, fusioner, statsstøtte, dominerende stilling, immaterielle rettigheder.

LinkedInFacebookTwitter