De samfundsøkonomiske effekter af en Kattegattunnel

Hvad er de samfundsøkonomiske effekter af forsyningssikkerheden, hvis en Kattegatforbindelse bliver anlagt som tunnel i stedet for bro?

Samfundseffekter af cykling

Incentive og DI har lavet en vurdering af samfundseffekterne af cykling.

Nyt registerstudie om sammenhæng mellem komorbiditeter og BMI

Incentive og Novo Nordisk har publiceret et nyt registerstudie om sammenhængen mellem komorbiditeter og BMI.

Ny manager

Vi er rigtig glade for at fortælle, at Cecilie Yssing er blevet forfremmet til manager.

Nyt projekt om køreledninger for lastbiler

Incentive skal være med i et nyt projekt om køreledninger for lastbiler på strækningen mellem Øresundsbroen og Femern Bælt.

Nye prismodeller for togrejser i Norge

Incentive har hjulpet Jernbanedirektoratet i Norge med at kortlægge og vurdere nye prismodeller for togrejser i Norge.

Genberegning af finansieringsbidrag

EY og Incentive har genberegnet finansieringsbidraget fra udviklingen af Lynetteholm.

Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

Incentive har arbejdet på tre projekter i forbindelse med forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat.

Oplæg på Skandinaviens største jernbanekonference

Incentives Kristian Kolstrup var inviteret til at holde oplæg på Skandinaviens største jernbanekonference RAILcph.

Hvordan kommer vi ulighed i kræft til livs?

I går holdt Incentives Mette Bøgelund oplæg på Lifs konference om ulighed i behandling af kræft.