Velkommen til Torben Franch

Vi er glade for at kunne byde Torben Franch velkommen som director og partner hos Incentive. Han er en stor kapacitet inden for energisektoren.

Gevinster ved at investere i unges mentale trivsel

Der kan være store besparelsespotentialer for landets kommuner og regioner ved at investere i forebyggende indsatser, der forbedrer unges mentale trivsel.

Liberalisering af praksissektoren i Sverige

Liberalisering af praksissektoren (sundhedscentre og lægehuse) i Sverige har givet gevinster for patienterne og har ikke ført til højere udgifter på området.

Økonomiske konsekvenser af indsatser på socialområdet

Sociale indsatser hjælper udsatte grupper i samfundet. Med den nye socialøkonomiske investeringsmodel kan kommuner og andre interesserede beregne de økonomiske konsekvenser af de sociale indsatser. Det kan hjælpe beslutningstagere, når de skal prioritere sociale tiltag.

Incentive er kommet på rammekontrakten for Jernbanedirektoratet

Vi har fået den glædelige nyhed, at vi er kommet på rammekontrakten for Jernbanedirektoratet i Norge.

Enklere priser i den kollektive trafik på Sjælland

I januar 2017 blev der gennemført en stor reform af priser og billetter i den offentlige transport. Reformen gav enklere og mere logiske priser.

Milliardinvesteringer ved kommende letbane

Incentive har sat tal på.

Øget regulering af emissioner fra skibe i Nordsøen

I samarbejde med Litehauz har Incentive udarbejdet en rapport, som viser, at det samfundsøkonomisk giver mening at øge reguleringen af emissioner fra skibe i Nordsøen.

Brug for market access support?

Incentive kan hjælpe med at gennemføre sundhedsøkonomiske analyser, som kan understøtte market acces af nye lægemidler.

Fem nye kolleger

I august måned har vi budt velkommen til intet mindre end fem nye kolleger — én konsulent, tre juniorkonsulenter og en piccoline.