Ressourceeffektivitet i danske virksomheder

Både virksomheders økonomi og miljømæssige profil bliver forbedret af ressourceeffektive initiativer. Det viser en interviewundersøgelse, som Incentive har gennemført blandt en række virksomheder.

Femern Bælt-forbindelsen – en god investering

Incentives samfundsøkonomiske analyse viser, at Femern Bælt-forbindelsen er en god investering for både Danmark og Europa. Analysen giver derfor et gennemarbejdet og godt grundlag for fremtidig beslutningstagen.

Velkommen til Daniel Sloth Olesen

Daniel starter i dag som ny juniorkonsulent hos Incentive.

Incentive har vundet stort projekt i Norge

Incentive skal i samarbejde med Epinion lave billetundersøgelse og fordele indtægter fra billetter i Osloområdet.