BEDRE MULIGHEDER FOR REGISTERANALYSER

Vi er rigtig glade for at fortælle, at private konsulentfirmaer nu også har fuld adgang til Lægemiddelstatistikregisteret.

Forfremmelse

Patrick Friis Espensen er blevet forfremmet til seniorkonsulent.

Webinar om prissætning

Casper Mønsted gav gode råd om prissætning til knap 200 iværksættere på et webinar, der var arrangeret af Dansk Industri.

God jul og godt nytår

2020 lakker mod enden, og hvilken bedre anledning til at tage et blik på året, der gik, og gøre status.

Danskeres brug af digitale platforme

Vi har for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en undersøgelse af danske forbrugeres oplevelser med at købe varer og services via digitale platforme.

Stormflodssikring ved Kalveboderne

Den næste store stormflod kan i værste fald efterlade store dele af København, Amager og den københavnske vestegn under vand med store ødelæggelser og en regning på 28 milliarder kroner.

Kronik i Altinget om grøn omstilling

Incentives Torben Franch har skrevet en kronik om gasnettet som led i den grønne omstilling.

Incentive søger kontormedhjælper

Vi søger lige nu en kontormedhjælper, som bliver en del af det gode fællesskab, vi har i Incentive. Er det mon dig? Eller ved du, hvem det er?

Ny beregningsmodel

Incentive har udviklet en ny beregningsmodel, der beregner de samfundsøkonomiske gevinster af et godt indeklima i landets skoler.

ENDNU EN ANSØGNING TIL MEDICINRÅDET

Vi har netop hjulpet endnu en medicinalvirksomhed med at sende en ansøgning af sted til Medicinrådet. Vi udarbejdede den fulde ansøgning for dem, både den kliniske og den økonomiske del. Og vi afventer nu Medicinrådets afgørelse.