Maria Spanggaard

Marias spidskompetencer omfatter kvantitative analyser på sundhedsområdet, herunder register-, litteratur- og surveystudier.

Patrick Friis Turpie

Patrick har stærke kompetencer inden for transportøkonomi, samfundsøkonomi og statistik. Han er god til at have overblik over store datamængder og komplekse problemstillinger.

Anne Danø

Anne er ekspert i market access og sundhedsøkonomi og har stor erfaring med kommercialisering og lancering af lægemidler.

Søren Primdahl

Søren er uddannet statsautoriseret revisor og har som tidligere partner i PwC arbejdet med komplekse økonomiske erstatningssager i over 22 år. Han har taget Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse, er mangeårig udmeldt skønsmand og fungerer med sin revisorbaggrund som partsudpeget økonomisk, finansiel, regnskabskyndig og revisionsmæssig ekspert. Qua sin kandidatbaggrund og Incentives faglige ressourcer inden for området arbejder han også med makroøkonomiske problemstillinger.

Sandra Stallknecht

Sandra har stærke kompetencer inden for sundhedsøkonomiske analyser, herunder survey- og registerstudier og litteraturgennemgange, der blandt andet understøtter market access og hjælper med at kortlægge patienters liv og præferencer.

Henrik Holm Jensen

Henrik er ekspert i økonomiske og statistiske analyser, herunder betalingsvillighedsstudier, præferencestudier, time tradeoff-studier og markedsanalyser.

Jens Olsen

Jens har omfattende erfaring med sundhedsøkonomiske analyser, herunder registerbaserede analyser, effektstudier (quality of life- og outcome-studier) samt sundhedsøkonomisk modellering, der blandt andet understøtter market access.

Kristian Kolstrup

Kristian er ekspert i transport- og samfundsøkonomi og en erfaren projektleder.

Malene Buch Mikkelsen

Malene har stærke kompetencer inden for transportøkonomi, samfundsøkonomiske analyser og registerdata.

Christoffer Larsen

Christoffers spidskompetencer er konkurrenceøkonomi, økonomiske erstatningsopgørelser og økonomisk modellering.