• incentive er et konsulenthus innen økonomi

    Vi fjerner usikkerhet fra beslutninger

    Om oss

TJENESTER

Market access og helseøkonomi

Strategier og planer for market access, assistanse til dialog med det danske Medicinrådet, budsjetteffekts- og kostnadseffektivitetsmodeller, registerstudier, litteraturstudier, spørreundersøkelser og patient-reported outcomes (PRO).

Transportøkonomi

Kostnadsanalyser, business cases, investeringsanalyser, prissetting, takster, Big Data, kollektivtransport, regulering, markedsanalyser.

Energi- og miljøøkonomi

Samfunnsøkonomi, kostnadseffektivitet, business cases, investeringsplaner, klimaplaner, effektiviseringspotensial, regulering, skatter og avgifter, fremskrivninger og scenarioer.

Samfunnsøkonomi

Kostnad-nytte, kostnadseffektivitet, intern rente, nåtidsverdi, skattevridning, effekter for statskassen, avgifter, skatter.

Prissetting

Pricing Excellence, verdibasert prissetting, prissetting av nye produkter, design av nye prismodeller, optimering av rabatter og rabattpolitikk, prisregulering.

Konkurranse og erstatning

Økonomiske erstatningsoppgjør, fusjoner, statsstøtte, dominerende stilling, immaterielle rettigheter.

BI & Analytics

Analytics, BI, data, hva-om, Python, Power BI, Kartlegging, diagnose, prognose, anbefaling, forecast, verktøy.

DETTE GJØR VI FOR KUNDENE VÅRE

Vi strever alltid etter å gjøre kundene våre fornøyd med arbeidet vi gjør, slik at vi kan bygge langsiktige kundeforhold. Dette innebærer at vi leverer topp kvalitet innen avtalt tid og budsjett, og at vi kun tar oppdrag innenfor fokusområdene våre. Og dette lykkes vi med:

%
Vil helt sikkert
anbefale oss til andre
%
Er fornøyd eller
svært fornøyd med arbeidet vi gjør
%
Er fornøyd eller svært fornøyd med kompetansenivået vårt

KONTAKT OSS

Bare ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi kan møte deg eller på nettet, men du er også hjertelig velkommen hos oss i Holte eller Odense.

Mette Bøgelund

Managing partner
+45 291 61 222

Thomas Odgaard

Managing partner
+45 291 61 223