Kontakt

Amanda Falah Rasmussen

Juniorkonsulent
+45 536 98 466

Amanda studerer folkehelsevitenskap på Københavns Universitet, der hun har tilegnet seg kompetanse innenfor blant annet kvantitativ databearbeiding.

Gjennom sine tidligere engasjementer i pasientforeninger og i psykiatrien i region København har Amanda tilegnet seg bred kunnskap om medisinsk praksis og forskning i den danske helsesektoren. Hun har blant annet jobbet med innsamling og analyse av data samt skriftlig formidling av helserelaterte temaer.

Amanda går målrettet og systematisk til verks når hun skal løse en oppgave, og jobber også godt på tvers av fagområder.