Kontakt

Anna Birkebæk Okkels

Juniorkonsulent
+45 305 68 257

Anna er masterstudent i folkehelsevitenskap ved Københavns Universitet, der hun blant annet har tilegnet seg kompetanse i kvantitative analyser innen helsefagene.

I tidligere stillinger i blant annet det danske helse- og eldredepartementet og Sundhedsstyrelsen har Anna dessuten tilegnet seg omfattende kunnskaper om og forståelse av det danske helsevesenet.

Anna arbeider strukturert og målrettet. Hun motiveres av å få innblikk i nye fagområder, og hun anstrenger seg for å kunne levere et produkt av høy kvalitet til kunden.