Kontakt

Anne Sofie Loftager

Konsulent
+45 613 33 501

Anne Sofie har spesialisert seg på helseøkonomiske analyser. I tillegg har hun solid klinisk kunnskap og god kjennskap til det danske helsevesenet.

Anne Sofie har en mastergrad i medical market access fra Aalborg Universitet, hvor hun har spesialisert seg i helseøkonomisk modellering. Hun har erfaring med helseøkonomisk modellering fra samarbeid med Aalborg Universitetssykehus, Baxter og LEO Pharma.

Anne Sofie arbeider analytisk og detaljorientert og setter sin ære i å yte sitt beste, og hun er alltid klar for nye utfordringer.