Kontakt

Cecilie Yssing

Manager
+45 229 09 902

Cecilie er utdannet økonom og spesialist på datadrevne evalueringer, samfunnsøkonomiske beregninger og helseøkonomi.

Hun jobber med mange slags helseøkonomiske analyser, fra prekliniske undersøkelser av markedspotensial til støtte og strategier for markedsadgang. Hun har erfaring med et bredt utvalg datakilder og har fokus på å utnytte tilgjengelig kunnskap best mulig og samtidig oppnå realiserbare resultater. Cecilie har tidligere vært ansatt i Deloitte Consulting og ApHER, hvor hun hovedsakelig jobbet med evalueringer av velferdstiltak og registerbaserte studier av sykdomskostnader.

Det er viktig for Cecilie at kunden får mest mulig ut av analysene, og derfor legger hun stor vekt på å formidle og kommunisere resultatene. Cecilie er en lagspiller og setter pris på å være en del av et team der alle hjelper hverandre med å oppnå best mulige resultater.