Kontakt

David Andreas Seiler-Holm

Seniorkonsulent
+45 613 35 253

David er ekspert på økonomisk modellering, datadrevne analyser og statistikk. Han har også solid kompetanse i programmering.

David er utdannet økonom. Hos Incentive har han blant annet jobbet med prissetting og helseøkonomi, der han særlig har bidratt i talltunge og kodingsintensive arbeidsoppgaver. David har tidligere jobbet som forskningsassistent ved CBS (Copenhagen Business School), der han har hjulpet til med å utarbeide registeranalyser av danske styrer. Han har også jobbet som gruppeunderviser i mikroøkonomi på økonomistudiet ved Københavns Universitet.

For David er det aller viktigste at kunden får mest mulig ut av analysen sin. Derfor setter han sin ære i å sørge for at alle resultater er gjennomarbeidede og lette å forstå.