Kontakt

David Andreas Seiler-Holm

Konsulent
+45 613 35 253

David har en mastergrad i økonomi fra Københavns Universitet med finansiering som spesialfelt. I tillegg har han spisskompetanse i mikroøkonometri og er en entusiastisk programmerer.

David har jobbet som forskningsassistent ved CBS, der han har hjulpet til med å utarbeide registeranalyser av danske styrer. Han har også jobbet som gruppeunderviser i mikroøkonomi på økonomistudiet ved Københavns Universitet. Hos Incentive har David fått brukt evnene sine innenfor blant annet transport – og helseøkonomi, der han særlig har bidratt til den talltunge delen av de økonomiske analysene.

David er en empatisk, kompetent og tillitvekkende økonom som setter sin ære i å levere gjennomarbeidede og forståelige resultater.