Kontakt

Emma Munk

Seniorkonsulent
+45 423 49 564

Emma er utdannet cand.scient.med. fra Aalborg Universitet og er spesialisert i helseøkonomisk analyse og market access. Hun har en dyp forståelse av det danske helsevesenet, samt solid klinisk kunnskap.

Emma har en inngående kjennskap til søknadsprosessen i nordiske land og har vært involvert i utarbeidelsen og struktureringen av mange søknader til det danske Medicinrådet og Statens legemiddelverk i Norge. Utover det har hun bred erfaring innen helseøkonomiske modeller og analyser.

Emma er engasjert og grundig, og hun er opptatt av at alt hun leverer er av høy kvalitet.