KONTAKT

Henrik Holm Jensen

Manager og seniorspesialist
+45 606 31 506

Henrik er ekspert på økonomiske og statistiske analyser, slik som betalingsvillighetsstudier, preferansestudier, time-trade-off-studier og markedsanalyser.

Henrik er en erfaren konsulent, og er utdannet cand.polit. Tidligere har han jobbet for blant andre COWI og Københavns Lufthavne CPH.

Henrik er faktaorientert, analytisk og liker komplekse problemstillinger. Han legger vekt på å undersøke et emne grundig og skille det man vet, fra det man tror eller håper. Med en velutviklet kritisk sans, går han sjelden etter den enkleste løsningen eller raskeste konklusjonen. Han sier derfor ikke nødvendigvis det du vil høre, men det du trenger å vite. Når det gjelder å løse oppgaver, kan han være både pragmatisk og fleksibel – så lenge man er åpen og ærlig om antagelser og forenklinger som er blitt gjort.