Kontakt

Henrik Schnack

Konsulent
+45 421 73 292

Henrik har en kandidatgrad i market access og helseøkonomi fra Aalborg Universitet, der han har tilegnet seg bred kunnskap om helseøkonomi, anbud og strategisk prissetting av legemidler, samt om det danske og internasjonale legemiddelmarkedet.

Henrik har blant annet jobbet med helseøkonomisk modellering, markedsanalyser og det danske anbudssystemet for generiske sykehuslegemidler. Prosjektene ble gjennomført som et samarbeid med både offentlige og private aktører i helsevesenet, herunder Amgros, Aalborg Universitetshospital og Life Science Robotics ApS.

Henrik er utforskende, løsningsorientert og svært analytisk når han tilnærmer seg nye oppgaver.