Kontakt

Jan Håkon Rudolfsen

Seniorkonsulent
+45 203 60 950

Jan Håkon er utdannet økonom fra UiT — Norges arktiske universitet, og han er i gang med å fullføre sin doktorgrad innen helseøkonomi om geografisk variasjon i bruken av helsetjenester.

Han har inngående kjennskap til både helseøkonomiske og mer generelle forhold i Norge. Han er ekspert på registerstudier og har publisert bl.a. i BMC Health Services Research og Scientific Reports. Dessuten jobber han med litteraturstudier og økonomisk analyse innen helseområdet.

Det er viktig for Jan Håkon å ha en god forståelse av kundens behov, og han ønsker alltid å levere et produkt av høy kvalitet. Han er lidenskapelig opptatt av å skape den best mulige fremstillingen av virkeligheten med de data som er tilgjengelige.