KONTAKT

Jens Olsen

Director og partner
+45 282 92 228

Jens har bred erfaring med helseøkonomiske analyser, blant annet registerbaserte analyser, effektstudier (quality of life- og outcome-studier) samt med helseøkonomisk modellering som blant annet støtter market access. Jens er også en erfaren prosjektleder som har stått bak atskillige analyser til Medicinrådet.

Jens har en mastergrad i økonomi, og har siden 2012 vært ansvarlig for en lang rekke av Incentives helseøkonomiske prosjekter. Før det var Jens ansatt ved Odense Universitetshospital, i det danske Sundhedsministeriet og på Syddansk Universitet som leder av en helseøkonomisk forskningsenhet. Jens har gjennomført prosjekter for legemiddelfirmaer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Han har et bredt nettverk og inngående kjennskap til det danske helsevesenet.

Jens er analytisk, har fokus på analysenes bruksverdi og legger vekt på formidling. Han liker å utvikle ideer i fellesskap og har en uformell væremåte.