KONTAKT

Kristian Kolstrup

Manager og partner
+45 274 47 486

Kristian er ekspert på transport- og samfunnsøkonomi og en erfaren prosjektleder.

Kristian har en mastergrad i økonomi med transportøkonomi som spesialfelt. Han har tidligere jobbet for Produktivitetskommissionen og i COWI. Han er også tilknyttet Københavns Universitet, der han underviser i kost-nytte-analyser i praksis.

Kristian er dyktig på å sette seg inn i hvordan andre tenker, og på å sikre et godt samarbeid – også med mennesker som har en annen faglig bakgrunn. Det gjør at prosjektene alltid blir loset trygt i havn.