Kontakt

Lotte Klinten Ockert

Seniorkonsulent
+45 613 12 535

Lottes spisskompetanse er prissetting og økonomisk modellering, spesielt innen verdibasert prissetting. Hun er dreven i både å sette opp og implementere økonomiske modeller som løser kommersielle utfordringer.

De siste årene har Lotte jobbet innenfor helseteknologisektoren, der hun har kombinert helseøkonomi og utarbeiding av prisstrategier. Lotte har en økonomigrad fra Syddansk Universitet, med spesialisering i mikroøkonomi.

Lotte er en positiv og engasjert person som alltid jakter de beste løsningene. Og fordi hun verdsetter transparens og klarspråk, er hun en dyktig formidler av komplekse analyser.