Kontakt

Mads Münster

Konsulent
+45 619 93 468

Mads er cand.polit. fra Københavns Universitet. Han har høy kompetanse innen samfunnsøkonomi og registeranalyser samt databehandling og -formidling.

Hos Incentive jobber Mads særlig med transportøkonomi og klima- og miljøøkonomi. Gjennom tidligere stillinger i det danske Finansministeriet og Dansk Industri har Mads fått erfaring med å omsette komplekse, samfunnsøkonomiske problemstillinger til lettfattelig lesestoff og å produsere materiale av høy kvalitet — også når deadline nærmer seg. Mads har også i Dansk Industri og det danske Undervisningsministeriet jobbet med store og komplekse datasett. Han har en bred, økonomisk profil og er rask til å sette seg inn i nye problemstillinger med tanke på kundens behov.

Mads leverer et grundig og kvalitetssikret arbeid. Han er fin å jobbe sammen med, og kommuniserer klart og tydelig i sitt arbeid.