KONTAKT

Malene Buch Mikkelsen

Seniorkonsulent
+45 222 77 738

Malene har sterk kompetanse innenfor transportøkonomi, samfunnsøkonomisk analyse og registerdata.

Malene er utdannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Malene har arbeidet med et større antall samfunnsøkonomiske analyser av store infrastrukturprosjekter. Hun har også vært med på å utvikle en rekke brukervennlige Excel-modeller og har stor erfaring med databehandling og oppbygging av databaser. Malene har tidligere arbeidet i det danske Finansministeriet.

Malene er utadvendt og hardtarbeidende og hun bestreber seg alltid på å forstå og imøtekomme kundens ønsker og behov. Malene elsker utfordringer og setter sin ære i å formidle resultater på en lett forståelig måte.