Kontakt

Maria Raphael Rathje

Språkkonsulent
+45 613 30 171

Marias kjernekompetanse er skriftlig formidling, oversettelse og kommunikasjon.

Hun jobber med eksternt og internt skriftlig materiale i Incentive. Maria har en mastergrad i engelsk og har jobbet med skriftlig formidling, kommunikasjon og oversettelse i Danmark og Storbritannia. Hun har blant annet jobbet med kommunikasjon innen IT, økonomi, medisin og politikk.

Maria er nysgjerrig og elsker å sette seg inn i nye fagområder. Hun er opptatt av å gjøre hver setning perfekt og liker å finne kreative løsninger.