KONTAKT

Mette Bøgelund

Managing partner
+45 291 61 222

Mette er ekspert på økonomiske analyser innenfor helsesektoren. Mette er også en erfaren prosjektleder og har ledet mer enn 300 prosjekter hos Incentive, med svært høy kundetilfredshet.

Mette er utdannet cand.scient.oecon. Gjennom en årrekke har hun bygd opp en solid kjennskap til et bredt spekter av disipliner for markedsadgang innenfor helsesektoren, og blant annet hjulpet kunder med å forstå pasienters holdninger og preferanser, samt dokumentere verdien av eksisterende og nye produkter. Videre har Mette jobbet på en lang rekke modeller for å hjelpe kunder med å få mest mulig verdi for pengene innenfor helsesektoren.

Mette er glad og entusiastisk. Hun har alltid mange ideer, tenker nyskapende og har en grunnleggende tro på at alt er mulig. Hun er hjelpsom og godt likt blant kundene, som stadig kommer tilbake.