KONTAKT

Mette Kyed

Kommunikasjons- og serviceleder
+45 401 09 717

Mettes kjernekompetanse er formidling, språklig rådgivning og kommunikasjon.

Mette er ansvarlig for den eksterne og interne kommunikasjonen i Incentive, og leder administrasjonen. Mette er utdannet cand.mag. Med en sterk språklig bakgrunn og mer enn 15 års erfaring med språk, formidling og kommunikasjon innenfor forskjellige bransjer, sikrer Mette et høyt formidlingsnivå hos Incentive. Mette har utviklet og implementert Incentives språkpolitikk, og holder løpende kurs for konsulentene i skriftlig og muntlig formidling.

Mette er hjelpsom, jobber effektivt og er flink til å planlegge og organisere. Hun vet hva som skal til for å få en oppgave i mål, og jobber iherdig med det. Gode relasjoner og god stemning er viktig for Mette. Hun setter pris på å kunne levere solid arbeid i et velfungerende samarbeid.