Kontakt

Mikkel Pedersen

Manager
+45 601 77 416

Mikkel har bred teknisk ekspertise, en strategisk innstilling og god erfaring med å bygge globale kostnadseffektivitetsmodeller. Alt dette benytter han seg av når han hjelper kundene med å demonstrere verdien av sine produkter og kommunisere det til interessenter. Mikkel bidrar med mange års erfaring med utvikling av evidens av høyeste kvalitet, som styrker kundenes strategiske målsettinger.

Hans ekspertise ligger i skjæringspunktet mellom utvikling av evidens og helseøkonomisk modellering, hvor han bruker sin kompetanse innen statistisk analyse av kliniske data, indirekte behandlingssammenligning (nettverksmetaanalyser (NMA), justert indirekte sammenligning (MAIC), Buchers metode) og real-world evidence som basis for utvikling av kostnadseffektivitetsmodeller til helseteknologiske evalueringer (HTA) og P&R-dossierer til det europeiske markedet.

Mikkel er flink til å se ting fra kundens ståsted, så han kan levere et verdifullt produkt.