KONTAKT

Sandra Stallknecht

Seniorkonsulent
Omsorgspermisjon
+45 252 16 254

Sandra har høy kompetanse innen helseøkonomiske analyser, som survey- og registerstudier og litteraturgjennomgang. Disse gir blant annet bedre forutsetninger for market access og gjør det enklere å kartlegge pasienters liv og preferanser.

Sandra har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Københavns Universitet, hvor hun også har undervist i statistikk. Hos Incentive har Sandra jobbet på en rekke prosjekter innen helseøkonomi. Gjennom dette har hun opparbeidet seg god analytisk og metodisk kompetanse og grundig kjennskap til det danske helsevesenet.

Sandra jobber analytisk, grundig og systematisk. Hun motiveres av å videreformidle resultater på en lettforståelig måte og strekker seg langt for å forstå og imøtekomme kundens behov.