Kontakt

Signe Baattrup Reitzel

Konsulent
+45 227 99 995

Signes spesialisering omfatter kvantitative analyser av helsesektoren, herunder registerstudier og data fra spørreundersøkelser.

Signe har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbeidet i en pasientforening og har mye erfaring med forskning og dokumentasjonsarbeid, blant annet kartlegging av pasientpreferanser og intervensjonsforskning. Hun har dessuten bred kjennskap til og stor interesse for pasientrapporterte data.

Signe liker å jobbe på tvers av fagområder, og hun jobber strukturert og målrettet med komplekse analyser.