Kontakt

Signe Baattrup Reitzel

Seniorkonsulent
+45 227 99 995

Signe har solid kompetanse innen helseøkonomisk analyse, herunder registerstudier og litteraturgjennomgang, som styrker vesentlige aspekter ved market access prosesser og kan hjelpe med å kartlegge sykdomsbyrde, samt pasientpreferanser. I tillegg har hun bred kjennskap til, og stor interesse for, pasientrapporterte data.

Signe har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Københavns Universitet. Hos Incentive har Signe jobbet med utallige prosjekter innen market access Signe har med dette opparbeidet en omfattende analytisk og metodisk kompetanse og bred kjennskap til den danske Medicinrådsprosessen.

Signe er systematisk og målrettet i sine prosjekter. Hun motiveres av å undersøke komplekse problemstillinger og å videreformidle resultater på en lettfattelig måte. Signe tar seg alltid tid til å forstå og imøtekomme kundens behov.