Kontakt

Simone Dupont Bengtsson

Juniorkonsulent
+45 316 33 066

Simone tar en bachelor i folkehelsevitenskap på Københavns Universitet, der hun har tilegnet seg kompetanse i kvantitativ analyse og bred kunnskap om helsespørsmål generelt. Simone er også læringsassistent i demografi ved universitetet.

Simone har tidligere jobbet som forskningsassistent hos Komiteen for Sundhedsoplysning (Komiteen for helseopplysning) og Nationalt Genom Center (Nasjonalt genomsenter), der hun har bidratt med litteratursøk, gjennomgang av litteratur og formidling.

Simone er grundig og detaljorientert og har en analytisk tilnærming til arbeidsoppgavene. Hun har mye pågangsmot og liker en utfordring.