KONTAKT

Søren Primdahl

Spesialkonsulent
+45 401 03 927

Søren er utdannet statsautorisert revisor, og har som tidligere partner i PwC jobbet med komplekse økonomiske erstatningssaker i over 22 år. Han har tatt Danske Advokaters voldgiftsdommerutdannelse, er utnevnt skjønnsmedlem i flere år, og fungerer med sin revisorbakgrunn som partsoppnevnt økonomisk, finansiell, regnskapskyndig ekspert og revisjonsekspert. Grunnet hans bakgrunn som kandidat og Incentives faglige ressurser innenfor området, jobber han også med makroøkonomiske problemstillinger.

Søren har assistert advokatfirmaer i noen av Danmarks største erstatningssaker, og har gjennom dette mye praktisk erfaring med å utarbeide og avhjemle økonomiske rapporter i retten. Arbeidsområdene har blant annet vært entrepriserett, IT, konkurranserett, virksomhetsoverdragelser, immaterielle rettigheter og forsikringskrav.

Faglig er Søren et konkurransemenneske. Han går dypt og systematisk inn i saker for å identifisere klientens styrker og motpartens svakheter. Målet er å levere et faglig korrekt og godt arbeid til kundene som vil oppnå troverdighet i retten, samtidig som det er formidlet på en måte som gjør at retten kan treffe en avgjørelse uten å måtte fordype seg i tekniske detaljer.