KONTAKT

Thomas Odgaard

Managing partner
+45 291 61 223

Thomas er ekspert i økonomiske konsekvensvurderinger, transportøkonomi og samfunnsøkonomi samt prosjektledelse og kvalitetssikring.

Thomas er cand.polit. og var med på å etablere Incentive. De siste 15 årene har han jobbet med å vurdere de økonomiske konsekvensene av investeringer i infrastruktur, endret regulering, nye prismodeller, markedsmessige tiltak m.m. for en lang rekke offentlige myndigheter, selskaper og private virksomheter. Tidligere har han jobbet for blant annet A.P. Møller – Mærsk, CBS og COWI.

Thomas er opptatt av å hjelpe kundene og leverer mer enn forventet. Han setter pris på å utvikle ideer i fellesskap, og går ikke av veien for en god diskusjon eller konkurranse. Han har en uformell væremåte og liker å utfordre tradisjonelle tilnærminger og rutiner, og tar utgangspunkt i at alt er mulig.