Kontakt

Amanda Falah Rasmussen

Juniorkonsulent
5369 8466

Amanda er kandidatstuderende i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvor hun har opnået kompetencer inden for blandt andet kvantitativ databearbejdning.

Amanda har gennem sine tidligere stillinger i patientforeninger og i Region Hovedstadens Psykiatri fået bred viden om den danske sundhedssektor, både inden for praksis og forskning. Hun har blandt andet arbejdet med indsamling og analyse af data samt skriftlig formidling på sundhedsområdet.

Amanda har en målrettet og systematisk tilgang til løsningen af sine opgaver og er god til at arbejde på tværs af fagområder.