Kontakt

Cecilie Yssing

Manager
2290 9902

Cecilie er uddannet økonom, og hun er specialist i datadrevne evalueringer, samfundsøkonomiske beregninger og sundhedsøkonomi.

Cecilie arbejder med mange typer af sundhedsøkonomiske analyser fra præ-kliniske markedspotentialeundersøgelser til market access-understøttelse og -strategier. Hun har erfaring med en bred vifte af datakilder og har fokus på at udnytte den tilgængelige viden bedst muligt og samtidig nå frem til et realiserbart resultat. Cecilie har tidligere været ansat hos Deloitte Consulting og ApHER, hvor hun primært arbejdede med evalueringer af indsatser på velfærdsområderne og registerbaserede cost of illness-studier.

Det er vigtigt for Cecilie, at kunden får mest ud af analyserne, og derfor lægger hun stor vægt på at formidle og kommunikere resultaterne. Cecilie er en holdspiller, og hun sætter pris på at indgå i et team, hvor alle hjælper hinanden til at opnå det bedst mulige resultat.