Kontakt

Henrik Holm Jensen

Manager og seniorspecialist
6063 1506

Henrik er ekspert i økonomiske og statistiske analyser, herunder betalingsvillighedsstudier, præferencestudier, time trade-off-studier og markedsanalyser.

Henrik er en erfaren konsulent, der er uddannet cand.polit. Han har tidligere arbejdet for blandt andre COWI og Københavns Lufthavne CPH.

Henrik er faktaorienteret og analytisk, og han trives med komplekse problemstillinger. Han lægger vægt på at komme hele vejen rundt om emnet og adskille dét, man ved, fra dét, man tror eller håber. Henrik har en veludviklet kritisk sans og går sjældent efter den nemmeste løsning eller hurtigste konklusion. Derfor siger Henrik ikke nødvendigvis det, du gerne vil høre ‒ men dét, du har brug for at vide. I opgaveløsningen kan Henrik både være pragmatisk og fleksibel ‒ blot man er åben og ærlig omkring de antagelser og forsimplinger, der er lavet.