Kontakt

Mads Münster

Konsulent
6199 3468

Mads er cand.polit. fra Københavns Universitet. Han har stærke kompetencer inden for samfundsøkonomi og registeranalyser samt databehandling og formidling.

Hos Incentive arbejder Mads særligt med transportøkonomi og klima- og miljøøkonomi. Gennem tidligere stillinger i Finansministeriet og Dansk Industri har Mads fået erfaring med at omsætte komplekse, samfundsøkonomiske problemstillinger til letforståeligt læsestof og at producere materiale af høj kvalitet — også når deadlines var stramme. Mads har også i Dansk Industri og Undervisningsministeriet arbejdet med store og komplekse datasæt. Han har en bred, økonomisk profil og er hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger med blik for kundens behov.

Mads leverer et grundigt og kvalitetssikret analysearbejde. Han er rar at arbejde sammen med og kommunikerer klart og tydeligt i sit arbejde.