Kontakt

Mikkel Pedersen

Seniorkonsulent
6017 7416

Hos Incentive har Mikkel opnået solid erfaring inden for en række af sundhedsøkonomiens kerneområder. Det inkluderer ansøgninger til Medicinrådet, præferencestudier, registeranalyser, omkostnings- og budget impact-modeller, hvor han bidrager med sine kompetencer inden for problemløsning og til den tekniske udførelse af projektet.

Mikkel er medforfatter på flere videnskabelige artikler, som bl.a. er blevet publiceret i Journal of Medical Economics, samt flere abstracts, som er blevet accepteret til en bred vifte af konferencer.

Mikkel udmærker sig ved at kunne sætte sig i kundens sted, for på den måde at kunne levere det produkt, som skaber mest værdi for kunden.

Mikkel kommer med en ph.d. fra Syddansk Universitet, hvor han har forsket i arbejdsudbudseffekterne af sundheds- og socialpolitiske tiltag.