Kontakt

Signe Baattrup Reitzel

Seniorkonsulent
2279 9995

Signe har solide kompetencer inden for sundhedsøkonomiske analyser, herunder registerstudier og litteraturgennemgange, der understøtter væsentlige aspekter af market access-processer og kan hjælpe til at kortlægge sygdomsbyrde samt patientpræferencer. Desuden har hun et bredt kendskab til og stor interesse for patientrapporterede data.

Signe har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hos Incentive har Signe arbejdet på adskillige projekter inden for market access. Signe har herigennem oparbejdet omfattende analytiske og metodiske kompetencer og et stort kendskab til Medicinrådsprocessen.

Signe er systematisk og målrettet i sin tilgang til projekter. Hun motiveres af at undersøge komplekse problemstillinger og videreformidle resultater på en letforståelig måde. Signe gør sig altid umage for at forstå og imødekomme kundernes behov.