Kontakt

Søren Primdahl

Specialkonsulent
4010 3927

Søren er uddannet statsautoriseret revisor og har som tidligere partner i PwC arbejdet med komplekse økonomiske erstatningssager i over 22 år. Han har taget Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse, er mangeårig udmeldt skønsmand og fungerer med sin revisorbaggrund som partsudpeget økonomisk, finansiel, regnskabskyndig og revisionsmæssig ekspert. Qua sin kandidatbaggrund og Incentives faglige ressourcer inden for området arbejder han også med makroøkonomiske problemstillinger.

Søren har assisteret advokatfirmaer på nogle af Danmarks største erstatningssager og herigennem opnået stor praktisk erfaring med at udfærdige og afhjemle økonomiske rapporter i retten. Arbejdsområderne har bl.a. været entrepriseret, IT, konkurrenceret, virksomhedsoverdragelser, immaterielle rettigheder og forsikringskrav m.m.

Søren er på fagligt plan et konkurrencemenneske, som har drivet til at sætte sig dybt og systematisk ind i en sag for at identificere klientens styrker og modpartens svagheder. Målet er at levere et fagligt korrekt og brugbart arbejde til kunderne, som opnår troværdighed i retten, og samtidig at formidle i en form, hvor retten kan træffe sin egen afgørelse uden at skulle fordybe sig i tekniske detaljer.