Amanda Falah Rasmussen

Amanda er kandidatstuderende i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvor hun har opnået kompetencer inden for blandt andet kvantitativ databearbejdning.