Anne Danø

Anne er ekspert i market access og sundhedsøkonomi og har stor erfaring med kommercialisering og lancering af lægemidler.