Casper Mønsted

Casper er specialist i pricing, herunder value based pricing, optimering af rabatstrukturer og design af prismodeller. Herudover har Casper stor erfaring med konkurrenceanalyser, betalingsvillighedsstudier og business cases.