Jens Olsen

Jens har omfattende erfaring med sundhedsøkonomiske analyser, herunder registerbaserede analyser, effektstudier (quality of life- og outcome-studier) samt sundhedsøkonomisk modellering, der blandt andet understøtter market access.