Kristian Kolstrup

Kristian er ekspert i transport- og samfundsøkonomi og en erfaren projektleder.