Lotte Gemelcke Høybye

Lotte står for de praktiske ting på kontoret, så konsulenterne kan udføre deres arbejde så effektivt som muligt.