Malene Buch Mikkelsen

Malene har stærke kompetencer inden for transportøkonomi, samfundsøkonomiske analyser og registerdata.