Phillip Halmsted Olsen

Phillip er cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet, hvor han har opnået ekspertise i avanceret sandsynlighedsregning til modellering af finansielle risici. Derudover har han kompetencer inden for statistik og machine learning.