Signe Baattrup Reitzel

Signe har solide kompetencer inden for sundhedsøkonomiske analyser, herunder registerstudier og litteraturgennemgange, der understøtter væsentlige aspekter af market access-processer og kan hjælpe til at kortlægge sygdomsbyrde samt patientpræferencer.