Søren Primdahl

Søren er uddannet statsautoriseret revisor og har som tidligere partner i PwC arbejdet med komplekse økonomiske erstatningssager i over 22 år. Han har taget Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse, er mangeårig udmeldt skønsmand og fungerer med sin revisorbaggrund som partsudpeget økonomisk, finansiel, regnskabskyndig og revisionsmæssig ekspert. Qua sin kandidatbaggrund og Incentives faglige ressourcer inden for området arbejder han også med makroøkonomiske problemstillinger.