Thomas Odgaard

Thomas er ekspert i økonomiske konsekvensvurderinger, transportøkonomi og samfundsøkonomi samt projektledelse og kvalitetssikring.